Artykuły.

Czym jest raportowanie zdarzeń medycznych do systemu P1?.

1 lipca 2021 r. obowiązkowe dla wszystkich placówek jak i osób fizycznych świadczących usługi medyczne stało się raportowanie zdarzeń medycznych do systemu P1. Zmiana ta ma na celu umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) między różnymi podmiotami leczniczymi.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne jest niczym innym jak świadczeniem zdrowotnym. Według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Zdarzenie medyczne jest więc jakimkolwiek działaniem mającym na celu profilaktykę, leczenie bądź rehabilitację.

Jakie dane należy przekazywać do systemu P1?

Każda placówka medyczna jak i osoba fizyczna świadcząca usługi medyczne od 1 lipca ma obowiązek przekazywania następujących informacji do systemu P1.

 • dane usługodawcy,
 • dane usługobiorcy,
 • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
 • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego,
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym,
 • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Jak zacząć raportować zdarzenia medyczne?

Najłatwiej skorzystać jest z gotowego oprogramowania do zarządzania gabinetem, który umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej online oraz wystawiania e-dokumentacji. Przykładem takiego systemu jest Medfile, który wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia udostępnił wszystkim klientom możliwość raportowania zdarzeń medycznych. Nie jest to jednak jedyna funkcja oprogramowania do gabinetów Medfile. Decydując się na Medfile zyskujesz:

 • Rejestracje online i grafik online
 • Wystandaryzowaną kartę pacjenta
 • E- recepty
 • Bazy chorób (ICD, ICF oraz Bazę leków)
 • Obsługę płatności
 • Import oraz eksport danych
 • Systemy integracji

Zacznij korzystać z Medfile i łatwo przejdź do nowej rzeczywistości medycznej.